Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Bel +31 (0)76 766 00 40 of mail info@dutchuncles.nl

ONZE WERKWIJZE

Dutch Uncles Advisors

Wilt u weten hoe wij te werk gaan? Bekijk dan deze video!

 

Onze werkwijze – duidelijk, transparant en onafhankelijk

In alles wat we doen geloven we in een financiële wereld waarin u ons kunt vertrouwen. We zijn daarin transparant en professioneel kritisch naar u, maar ook naar onszelf. Dit kunnen we realiseren door een bevlogen team met verschillende specialismen. De doelstelling is om oplossingen te bieden die financiële rust voor u creëren. Hierbij houden we rekening met persoonlijke, economische, fiscale en juridische veranderingen die uw financiële toekomst beïnvloeden.

 We zijn zeer alert op fiscale veranderingen en actualiteiten en delen deze kennis zo veel mogelijk met onze klanten via blogs, nieuwsberichten en sociale media.

Algemene voorwaarden: Document bekijken
Privacyverklaring: Document bekijken (In het kader van de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP).)

Wilt u meer inzicht in onze werkwijze?

Bekijk onderstaande dienstverlening documenten.

Hypotheekvraag

Risico’s

Vermogen

Dienstenwijzer

Klachtenprocedure

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. De AFM houdt toezicht op partijen en producten op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen.
Meer weten? Kijk op www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

Bij Kifid kunt u terecht als u een financiële klacht hebt. Zij bemiddelen in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Kifid is een onafhankelijke klachteninstelling. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de wijze waarop klachten worden behandeld en inhoudelijk worden beoordeeld. Dat geldt ook voor het bestuur en de directie van Kifid.
Meer weten? Kijk op www.kifid.nl.

Hypotheekinformatie

Wijzeringeldzaken.nl is een onafhankelijk platform waarop betrouwbare en objectieve informatie over hypotheken makkelijk en laagdrempelig vindbaar is voor alle consumenten in Nederland.
Meer weten? Kijk op www.wijzeringeldzaken.nl

Ons intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 20% van hun totale inkomen uitmaakt. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.