Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Bel +31 (0)76 766 00 40 of mail info@dutchuncles.nl

Het credo op de beurs is dat aandelenmarkten altijd vooruitlopen op de economische ontwikkelingen. In de afgelopen maand stegen aandelen mondiaal met 1,9%, gemeten in euro. Ook het rendement op Optimale Mix nam gestaag toe. De simpele conclusie is dan dat de vooruitzichten verder zijn verbeterd. Vanuit verschillende hoeken werden inderdaad vergezichten geschetst die positief zijn voor de economie. In de ‘westerse wereld’ wordt steeds meer gevaccineerd en worden coronabeperkingen stapsgewijs teruggeschroefd. Het consumenten- en producentenvertrouwen neemt hierdoor in rap tempo toe. Ook zijn de bedrijfswinsten over het eerste kwartaal beter dan verwacht. Bovendien zijn veel beursgenoteerde ondernemingen positief gestemd over de komende kwartalen. Als uitsmijter lichtte president Biden zijn plannen voor investeringen á $2000 miljard in de Amerikaanse (digitale) infrastructuur toe. Grondstoffenprijzen schoten omhoog op dit nieuws. Tot slot deden centrale banken nog een duit in het zakje door niets nieuws te vertellen. De Federal Reserve en de ECB zien economisch herstel, maar dat noopt ze nog niet aan hun ruime monetaire beleid te morrelen. Dus het economisch herstel blijft voorlopig volop ondersteund met een ruime liquiditeit op de financiële markten. Een dergelijk decor is over het algemeen goed voor nieuwe beursnoteringen; wij telden er ruim 200 in april. De beursgang van een beurs sprong het meest in het oog. Coinbase, een platform waar cryptovaluta worden verhandeld, kreeg een notering aan de technologiebeurs Nasdaq. Hoe wij tegen cryptovaluta, zoals de bekende bitcoin aankijken, en waarom wij er niet in beleggen leest u in het vervolg van deze Strategiebrief van Optimix.

 

Centrale bankiers als cryptoruiters

Na het uitbreken van de coronacrisis begonnen centrale banken op ongekende schaal effecten op te kopen en verlaagden zij de (geldmarkt)rente. In het kielzog van dit beleid steeg de koers van de bitcoin naar ongekende hoogte. In Grafiek 1 is het spectaculaire koersverloop van deze cryptovaluta te zien, alsmede de net zo spectaculaire ontwikkeling van de bezittingen op de balans van de Amerikaanse centrale bank. Echter, toen de Federal Reserve in 2018 haar balans afbouwde (en de rente verhoogde) daalde de koers van de bitcoin met maar liefst 80%.

Het beleid van centrale banken is van groot belang voor alle risicodragende beleggingen en wij volgen dit dan ook op de voet. Optimix’s  verwachting is dat als de economie volledig hersteld is en de werkgelegenheid weer op het pre-corona niveau ligt, centrale bankiers de teugels zullen aanhalen en de stimuli (voorzichtig) zullen afbouwen. Optimix verwacht dat dit eind 2021, begin 2022 opportuun zal zijn. Anticiperend daarop zal Optimix het gewicht van risicodragende beleggingen, lees aandelen, in de portefeuille aanpassen. De beleggingen die het meest hebben geprofiteerd van de vierende teugels van de centrale bankiers, zullen dan naar alle waarschijnlijkheid het meest kwetsbaar blijken. U raadt het al; de crypto-valuta’s.

Vaak wordt over valuta gesproken, maar is dat als het om bitcoin of ethereum gaat wel op zijn plaats? Terug naar de theorie van de middelbare schoolklas economie. Een valuta moet algemeen geaccepteerd zijn als ruil-/betaalmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel. Weinig producten of diensten worden geprijsd in crypto’s, dus een handig betaalmiddel is het niet. Het gegeven dat er een maximum van 21 miljoen bitcoins gedolven kan worden, maakt dat het prijspeil in een groeiende economie constant daalt, gegeven dat bitcoin het enige betaalmiddel zou zijn. Als oppotmiddel wensen de meeste mensen iets dat algemeen geaccepteerd, liquide en waardevast is. In Grafiek 2 is de beweeglijkheid van de bitcoin afgebeeld. Van waardevastheid is geen sprake. Kortom, voor Optimix is bitcoin geen valuta.

Crypto’s en edelmetalen

Edelmetalen hebben met crypto’s gemeen dat ze geen inkomen genereren, aangezien er geen dividend of rentecoupon wordt uitgekeerd. Een belangrijk verschil is dat edelmetalen wel tastbaar zijn en voor productie en consumptie doeleinden gebruikt kunnen worden. In historische context bieden edelmetalen bescherming bij een oplopende inflatie. Of bitcoin die functie kan vervullen is naar onze mening twijfelachtig, omdat speculatie een grote invloed heeft op de prijsvorming. Ook vindt Optimix de beweeglijkheid van crypto’s onwenselijk in door hun beheerde portefeuilles. Wat dat betreft scoort goud beter, zie Grafiek 2. Tevens vervult goud wel de rol van veilige vluchthaven in tijden dat beleggers de aandelenmarkt mijden. Daarom heeft Optimix in de meeste door hun beheerde portefeuilles wel een plekje ingeruimd voor edelmetalen.

Energieverbruik bij het delven van crypto’s

De bitcoin en veel andere crypto’s zijn gebouwd op de blockchain technologie. Dit betekent dat er geen centrale database is waarin transacties worden opgeslagen, maar dat de transacties worden geverifieerd door de deelnemers. Dit waarborgt de integriteit van de blockchain. Om een bitcoin te kunnen delven, moet er een bepaalde omvang aan transacties geverifieerd worden. Als dat bereikt is komt de delver in aanmerking om een puzzel op te lossen. Dit is simpel gesteld. In werkelijkheid moet er een hash (unieke reeks van 64 letters en cijfers) ontcijferd worden. Een toepasselijke vergelijking voor dit proces is bij een gegeven vingerafdruk wereldwijd op zoek te gaan naar de juiste vinger. Als het raadsel is opgelost ontvangt de delver 6,25 bitcoin, in 2009 waren dat er overigens nog 50. De opgelopen koers heeft de bitcoinkoorts aangewakkerd. Momenteel zijn er 18,5 van de maximaal 21 miljoen bitcoins gedolven. Het ontraadselen vereist steeds meer computercapaciteit. Zowel het verificatie- als het ontraadselproces vreet energie. Elk seconde worden er 160 triljoen (dat is: 160,000,000,000,000,000,000) berekeningen gemaakt. Volgens sommige media zou een stroomstoring in de Chinese provincie Xinjiang de reden voor de koersval van bitcoin in de afgelopen maand zijn geweest. Daar komt een kwart van de ontcijferde hashes vandaan!

De schattingen van het energieverbruik voor het delven van bitcoin lopen uiteen. Vaak wordt hiervoor gerefereerd aan de cijfers van het University of Cambridge Centre for Alternative Finance. In Grafiek 3 is het energieverbruik van bitcoin afgezet tegen dat van enkele Europese landen.

Ook volgens een schatting van de Universiteit van Cambridge, wordt twee derde van de energie die bitcoin verbruikt uit fossiele bronnen gehaald. Hier botst het bitcoin verhaal met het toenemende belang voor milieubewustzijn bij de keuze voor beleggingsproducten. Optimix houdt beleggingen ook kritisch tegen het licht en vinden dit dan ook een groot minpunt van bitcoin. Overigens zijn er zo beredeneerd ook vraagtekens te plaatsen bij de $1,5 miljard die Tesla in bitcoin stopte…

Vooruitkijkend

Door de hoge beweeglijkheid van de bitcoin en andere crypto’s, vindt Optimix dergelijke producten niet passen binnen de door hun beheerde portefeuilles. In tegenstelling tot de aandelenbeurs die vooruit kijkt, vindt Optimix de bitcoin kortzichtig. Du moment dat centrale bankiers de teugels aanhalen en het monetaire beleid verkrapt wordt, zal de koers corrigeren.

Veel huidige kopers van de bitcoin doen dat louter om snel winst te maken. Dit speculeren staat haaks op de lange termijn visie die Optimix loslaat op hun beleggingskeuzes. De bubbels die deze speculatiedrift tot gevolg heeft, zijn gemaakt om vroeg of laat te knappen. Ook de enorme energiebelasting vinden wij een minpunt van de bitcoin. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat overheden de cryptomarkt zullen reguleren. Of overheden komen met eigen digitale valuta, die inwisselbaar is voor de huidige valuta. De Chinese centrale bank heeft al experimenten in deze richting lopen. Het voordeel is dat deze valuta wel voldoen als betaalmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel.

Optimix blijft de ontwikkelingen op dit vlak vol belangstelling volgen. Als beleggers hebben zij een brede blik om tot een Optimale Mix te komen. Vooralsnog is de mix in uw Optimix portefeuille naar hun mening optimaal zonder crypto’s.

Heeft u vragen over uw portefeuille?

Neem geheel vrijblijvend contact op!